Ανάλυση επισκέψεων ιστοσελίδας (Μέρος Α)

Χρήσιμες πληροφορίες που μπορούμε να παίρνουμε από το σύστημα μετρήσεων και στατιστικών Είναι ασφαλÏŽς σημαντικÏŒ να γνωρίζουμε περιοδικά ή σε συνεχÏŒμενη βάση τις επισκέψεις στην ιστοσελίδα μας. ΔημιουργÏŽντας μάλιστα και κάποιους συγκριτικούς

eMarketing με απλά λόγια

Γιατί είναι σημαντικό για την επιχείρηση σας ÃŽŒλοι γνωρίζουμε την σημαντικÏŒτητα του μάρκετινγκ για τις επιχειρήσεις καθÏŽς και το σημαντικÏŒ ρÏŒλο που παίζει ÏŽστε να ικανοποιήσει επιθυμίες και ανάγκες του καταναλωτή, γιατί

Κάνοντας σωστή αναζήτηση στο διαδίκτυο

αξιποιήστε τις μηχανές αναζήτησης ÃŽŒλοι χρησιμοποιούμε καθημερινά τις μηχανές αναζήτησης οι οποίες αποτελούν το σημαντικÏŒτερο κομμάτι του διαδικτύου. Ο σκοπÏŒς μιας μηχανής αναζήτησης δεν είναι μÏŒνο η εξεύρεση μιας πληροφορίας μέσω διαδικτυακÏŽν

ECB less hawkish, back to neutral bias

says Citi The ECB increased, as widely expected, the official rates by 25 BP after Thursday’s meeting. As a result, the upcoming weekly refi operations, settled on July 9, will be conducted

Is Steel a Steal?

Focus on neglected commodity As focus is given to traditional commodities such as oil and gold, an often overlooked commodity is steel. You may be interested to know that the price has

Are Commodities in Bubble Territory?

Major base prices up sharply Commodities have been in a strong bull run since 2002 with all the major base metal prices up considerably over the period as illustrated below : Copper