News

PwC: Ανησυχούν οι νέοι της χιλιετίας

06 August, 2015

Οι νέοι της χιλιετίας ανησυχούν ολοένα και περισσότερο για το χάσμα που υπάρχει μεταξύ της εκπαίδευσης που τυγχάνουν και της εργασίας τους, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της πρώτης έρευνας για τους νέους της χιλιετίας (millennials), που εξέδωσε ο μεγαλύτερος διεθνής οργανισμός για την ανάπτυξη των ηγετικών ικανοτήτων της νεολαίας, AIESEC. Στην έρευνα, που διενεργήθηκε σε συνεργασία με την PwC και με την υποστήριξη του Millennium Campaign των Ηνωμένων Εθνών, το MY World και τον απεσταλμένο του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για τη Νεολαία, 42.257 νέοι της χιλιετίας εξέφρασαν τη γνώμη τους σε θέματα εκπαίδευσης, εργοδότησης και επιχειρηματικότητας.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, οι νέοι της χιλιετίας διαπιστώνουν έλλειψη σύνδεσης μεταξύ της εκπαίδευσης που τυγχάνουν στα πανεπιστήμια και των μελλοντικών τους στόχων, ενώ οι εργοδότες δεν καταφέρνουν να καλλιεργήσουν ουσιαστικές σχέσεις μαζί τους . Αυτό σημαίνει ότι οι εκπαιδευτές και οι εργοδότες που επιτυγχάνουν αυτή τη σύνδεση με τους νέους της χιλιετίας, ξεχωρίζουν από τους υπόλοιπους στον αγώνα για πρόσληψη ταλέντων.

Παγκοσμίως, οι νέοι της χιλιετίας επισημαίνουν ότι δεν λαμβάνουν αποτελεσματική επαγγελματική καθοδήγηση, κάτι που θα τους βοηθούσε να κατανοήσουν τι χρειάζονται για να ακολουθήσουν την κατάλληλη σταδιοδρομία μετά την αποφοίτησή τους. Χαμηλά στην κατάταξη NPS (Net Promoter Score) κατατάσσεται και η εκπαίδευση της οποίας τυγχάνουν οι νέοι της χιλιετίας, με τα επίπεδα ικανοποίησής τους από το πανεπιστήμιό τους να κυμαίνονται στο -42.

Οι νέοι δεν είναι ικανοποιημένοι από τη σχέση της πανεπιστημιακής τους εμπειρίας και των μελλοντικών τους στόχων. Με τους πανεπιστημιακούς συμβούλους να κατατάσσονται τελευταίοι στη λίστα με τους ανθρώπους που επηρεάζουν αποφάσεις για επιλογή καριέρας, ο ρόλος των πανεπιστημίων γενικότερα χρήζει μεγαλύτερης συζήτησης.
Όπως σχολίασε ο Gordon Ching, Παγκόσμιος Αντιπρόεδρος της AIESEC International , «Ζούμε σε έναν κόσμο όπου οι νέοι άνθρωποι μπορούν να βρουν πιο σχετικές και πιο πρακτικές πληροφορίες στο διαδίκτυο παρά στο πανεπιστήμιο. Σε μια χρονική περίοδο που τα πανεπιστήμια εξακολουθούν να επικεντρώνονται στην επίσημη μάθηση, το 68% των νέων της χιλιετίας προτιμούν τη βιωματική μάθηση».

Για τους περισσότερους νέους, πέραν από το τεχνικό υπόβαθρο, τα πτυχία που απέκτησαν δεν τους έχουν αποφέρει την αξία που αναζητούσαν. Το 53% των νέων διακρίνει μια έλλειψη σύνδεσης μεταξύ αυτού που μαθαίνει σήμερα σε σχέση με τις ανάγκες που ενδέχεται να προκύψουν στο μέλλον. Οι εκπαιδευτικοί δεν είναι ωστόσο οι μόνοι που μπορούν να γεφυρώσουν αυτό το χάσμα.

Ένα από τα πιο σημαντικά συμπεράσματα της έρευνας YouthSpeak είναι ότι φοιτητές και εργοδότες έχουν επίσης να παίξουν καθοριστικό ρόλο. Ο Gordon Ching δήλωσε ότι «εάν θέλουμε να αναπτύξουμε ένα αποτελεσματικό εκπαιδευτικό σύστημα που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των φοιτητών, χρειαζόμαστε μεγαλύτερη ενσωμάτωση της νεανικής άποψης και περισσότερη πληροφόρηση από τους εργοδότες. Αυτή η πληροφόρηση είναι κρίσιμη στο να διασφαλίσουμε ότι τα εκπαιδευτικά προγράμματα είναι σε συνάρτηση με τις τρέχουσες τάσεις και τη χρήση μεθόδων διδασκαλίας, όπως η βιωματική μάθηση, που μπορεί να ενθαρρύνει καλύτερα τα νεαρά άτομα».

Οι μελλοντικοί ηγέτες
Η έρευνα YouthSpeak εξετάζει επίσης τον τρόπο που αντιλαμβάνονται οι νέοι της χιλιετίας την εργασία. Σύμφωνα με τα συμπεράσματα, η αντίληψη ότι μια εργασία πρέπει να έχει ωράριο 9 με 5, να προσφέρει υψηλές απολαβές και εκτεταμένη περίοδο διακοπών, είναι ξεπερασμένη. Η έμφαση μετατοπίζεται από την ισορροπία μεταξύ δουλειάς και ζωής στην ισορροπία μεταξύ δουλειάς και τρόπου ζωής (lifestyle). Οι νέοι της χιλιετίας αποζητούν παγκόσμιες εμπειρίες ως μια υψηλής αξίας μέθοδο εκμάθησης και ανάπτυξης. Χρειάζονται ένα περιβάλλον στο οποίο μπορούν να μαθαίνουν συνεχώς, να αναπτύσσονται και να διερευνούν νέες ευκαιρίες.

Αυτό, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι το 64.1% εκείνων που συμμετείχαν στην έρευνα YouthSpeak δηλώνουν ότι φιλοδοξούν στο μέλλον να κατέχουν μια ηγετική θέση ή μια θέση από την οποία θα παίρνουν σημαντικές αποφάσεις, υπενθυμίζει στους εργοδότες τη φιλόδοξη φύση των νέων της χιλιετίας αλλά και το γεγονός ότι θέλουν να κατέχουν θέση ευθύνης στις δουλείες τους. Εάν θέλουν να προσελκύσουν τους αυριανούς αυτούς ηγέτες, οι εργοδότες χρειάζεται να αναπτύξουν μια κουλτούρα επιχειρηματικότητας και ένα περιβάλλον όπου το γραφείο γίνεται κόμβος δημιουργικότητας.

Ένας άλλος τρόπος προσέλκυσης αυτών των ταλέντων από εργοδότες είναι η αναγνώριση του γεγονότος ότι οι νέοι της χιλιετίας είναι γενιά με σκοπό. Οι λέξεις κλειδιά που περιγράφουν τον ιδανικό χώρο εργασίας περιλαμβάνουν το «δημιουργικός», «με προκλήσεις», «διασκεδαστικός», «παγκόσμιος» και «δυναμικός». Οι νέοι της χιλιετίας θέλουν να εμπνέονται, να μαθαίνουν και να αναπτύσσονται τόσο εντός όσο και εκτός του χώρου εργασίας. Επηρεάζονται σε μεγάλο βαθμό από τη φήμη ενός οργανισμού και το θετικό αντίκτυπο που έχουν οι πράξεις του στη κοινωνία. Επομένως, ο τρόπος που οι εργοδότες τους προσφέρουν στη κοινωνία είναι πολύ σημαντικός γι’ αυτούς.

H αντιπρόεδρος της PwC και επικεφαλής Ανθρώπινου Δυναμικού, Nora Wu επισημαίνει: «Γνωρίζουμε από τη μελέτη NextGen ότι για τις νεότερες γενιές η αναζήτηση νοήματος και σκοπού στην εργασία τους αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα. Βάσει του τι μάθαμε για το μελλοντικό εργατικό δυναμικό, στην PwC προσαρμόζουμε τις πρακτικές μας αναγνωρίζοντας τόσο τις διαφορετικές ανάγκες, όσο και τις διαφορές γενεών των ανθρώπων μας, ούτως ώστε να αξιοποιούν πλήρως τις δυνατότητές τους και να εμπνέουν τους άλλους γύρω τους. Η αμφίδρομη επικοινωνία αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για να τους παρέχουμε σκοπό και μας βοηθά να κτίσουμε μια πιο συλλογική, παγκόσμια κοινότητα τόσο μέσα όσο και έξω από το δίκτυο εταιρειών της PwC».