News

RICS: Στρατηγικός στόχος η αναγνώριση των προτύπων στην αγορά

28 June, 2015

Τη Γενική Συνέλευσή του πραγματοποίησε το RICS Κύπρου, όπου παρουσιάστηκαν και συζητήθηκαν το έργο και τα επιτεύγματα του οργανισμού για την περίοδο 2013-2015. Ομιλητές στη συνέλευση, στην οποία παρέστησαν μέλη του οργανισμού και άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς, ήταν ο Πρόεδρος του RICS Κύπρου, Πέτρος Στυλιανού, MRICS και ο Bruno Pepermans, Business Development Director του RICS Ευρώπης.

Ο κ. Στυλιανού αναφέρθηκε στους εταιρικούς στρατηγικούς στόχους του RICS, οι οποίοι είναι: η αναγνώριση των προτύπων του RICS στην αγορά, η διατήρηση ηγετικής θέσης στην ανάπτυξη, τη ρύθμιση και τον έλεγχο των προτύπων, καθώς επίσης η εκπλήρωση του ρόλου του ως υπεύθυνος οργανισμός σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέλη.

Παράλληλα το RICS στοχεύει στην ενδυνάμωση της επιρροής του, μέσω της ανάπτυξης των μελών του, και στη βελτίωση της απόδοσης και ευελιξίας του, μέσω του σχεδιασμού και του καθορισμού επιχειρηματικού πλάνου και στρατηγικών στόχων, αλλά και στη διασφάλιση ότι το επάγγελμα θα συνεχίσει να αναπτύσσεται μέσω της παροχής κορυφαίας κατάρτισης, γνώσεων και πληροφοριών. Σχετικά με την αναγνώριση των προτύπων στην κυπριακή αγορά, ο κ. Στυλιανού έκανε ιδιαίτερη αναφορά στη μετάφραση της Κόκκινης Βίβλου στα ελληνικά και στην υιοθέτηση του Διεθνούς Προτύπου Μέτρησης Ακινήτων.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στην Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη του RICS και στη διαχρονική στήριξη του «Ιδρύματος Σοφία για τα παιδιά».
Ο Bruno Pepermans, Business Development Director του RICS στην Ευρώπη, παρουσίασε τη νέα έκθεση του RICS με τίτλο “Our changing world: let’s be ready”, η οποία εξετάζει πώς οι παγκόσμιες κοινωνικές και οικονομικές αλλαγές μέχρι το 2030 θα δημιουργήσουν ανάγκη για νέες ικανότητες, επιχειρηματικά μοντέλα και ανταπόκριση στις αναπτυσσόμενες τεχνολογίες. Η έκθεση εντοπίζει έξι πυλώνες δράσεων που βραχυπρόθεσμα ή μεσοπρόθεσμα θα στηρίξουν τους επαγγελματίες και τον τομέα στην προετοιμασία για τις αλλαγές και τις ευκαιρίες που θα προέλθουν από αυτές:
1) Κερδίζοντας τον πόλεμο για ταλαντούχο ανθρώπινο δυναμικό, στηρίζοντας τους εργοδότες να υποστηρίξουν, να προσελκύσουν και να διατηρήσουν ταλέντα που θα ανταποκρίνονται στις ανάγκες των επιχειρήσεων του μέλλοντος.
2) Έχοντας τη δεοντολογία στο επίκεντρο, προωθώντας την εκπαίδευση και τα πρότυπα που καλλιεργούν τη δεοντολογία μέσα στον κλάδο.
3) Αγκαλιάζοντας την τεχνολογία και τα δεδομένα, δημιουργώντας μια κουλτούρα που δεν θα φοβάται την τεχνολογία, αλλά θα την αγκαλιάζει.
4) Δημιουργώντας επιτυχημένες και βιώσιμες πόλεις, ώστε να δημιουργηθεί ένα καλύτερο περιβάλλον για τις αυξανόμενες, μελλοντικές αστικές γενιές.
5) Βοηθώντας το επάγγελμα να επωφεληθεί από νέες ευκαιρίες, δημιουργώντας ένα πιο δυναμικό επάγγελμα, που μπορεί να ανταποκριθεί στις αλλαγές της αγοράς και την ευρύτερη κοινωνία.
6) Αναπτύσσοντας ισχυρότερη ηγεσία, η οποία είναι απαραίτητη για τη δημιουργία διαφοράς, καινοτομίας και ενός συνεχώς εξελισσόμενου επαγγέλματος που προσφέρει συναφή ανταπόκριση στις επερχόμενες προκλήσεις.

Κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης τιμήθηκε ο Πέτρος Στυλιανού, ο οποίος αποχωρεί μετά από έξι χρόνια στη θέση του Προέδρου του RICS Κύπρου.