News

PwC: Οι εταιρείες ποντάρουν σε γυναίκες στελέχη για μελλοντική ανάπτυξη

04 June, 2015

Οι γυναίκες της γενιάς της χιλιετίας πρόκειται να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στη μελλοντική ανάπτυξη των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών παγκοσμίως, αναφέρει έκθεση της PwC με τίτλο ‘Female millennials in financial services: strategies for a new era of talent’.

Σύμφωνα με την έκθεση, οι εταιρείες παροχής χρηματοοικονομικών υπηρεσιών που δεν διαθέτουν τα χαρακτηριστικά που αναζητούν οι γυναίκες της χιλιετίας (γεννημένες μεταξύ του 1980 και του 1995) ή δεν προσφέρουν προοπτικές εξέλιξης, θα αγωνίζονται να αποκτήσουν πρόσβαση σε αυτήν την πηγή ταλέντου και να κρατήσουν αυτά τα στελέχη, με κίνδυνο να εκτοπιστούν από τους ανταγωνιστές τους.
Η έρευνα της PwC πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή περισσότερων από 8.000 γυναικών της γενιάς της χιλιετίας σε δώδεκα διαφορετικούς κλάδους της οικονομίας. Από το σύνολό τους, οι 596 εργάζονται στον κλάδο παροχής χρηματοοικονομικών υπηρεσιών (τραπεζικός και κεφαλαιαγορές, ασφαλιστικός και διαχείριση ενεργητικού). Σκοπός της έρευνας ήταν να εξετάσει τις αντιλήψεις, τις φιλοδοξίες και τα χαρακτηριστικά των γυναικών που εργάζονται στον κλάδο παροχής χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, ώστε να βοηθήσει τις επιχειρήσεις να προσδιορίσουν και να βελτιώσουν τις στρατηγικές τους για εξεύρεση, πρόσληψη, διατήρηση και επαγγελματική ανέλιξη των στελεχών τους.

Η έκθεση υπογραμμίζει ότι η αυξημένη παρουσία γυναικών στον κλάδο παροχής χρηματοοικονομικών υπηρεσιών μπορεί να βελτιώσει τις ικανότητες των σχετικών οργανισμών στην ανάπτυξη σχέσεων και στη δημιουργία εμπιστοσύνης, δίνοντάς τους πλεονέκτημα έναντι των ανταγωνιστών τους. Οι γυναίκες μπορούν, επίσης, να προσφέρουν νέες προοπτικές στη στρατηγική και στην ηγεσία, καθώς έρευνα* σε περισσότερες από 90.000 εταιρείες σε 35 χώρες, καταδεικνύει στενή διασύνδεση μεταξύ του επιπέδου εκπροσώπησης των γυναικών στο διοικητικό συμβούλιο και της απόδοσης των επιχειρήσεων στην αγορά. Αυτό είναι ακόμη πιο αισθητό σε επιχειρήσεις όπου οι γυναίκες έχουν ισχυρή παρουσία σε όλα τα επίπεδα ηγεσίας.

Οι γυναίκες της γενιάς της χιλιετίας είναι φιλόδοξες
Η έρευνα της PwC καταδεικνύει ότι το 60% των γυναικών της γενιάς της χιλιετίας στις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες θεωρεί τις ευκαιρίες εξέλιξης ως το σημαντικότερο προσόν ενός εργοδότη. Η έλλειψη τέτοιων ευκαιριών είναι επίσης ο υπ’ αριθμόν ένα λόγος για τον οποίο έφυγαν από την τελευταία εργασία τους.
Ανησυχητικό είναι πως μόλις το ένα τρίτο (35%) αισθάνεται ότι μπορεί να ανέλθει σε ανώτερα επίπεδα ιεραρχίας εντός του οργανισμού στον οποίο απασχολείται (το μισό ποσοστό σε σύγκριση με τους άνδρες που εργάζονται στον κλάδο).

Επιζητούν υψηλές απολαβές
Για το 57%, η αμοιβή είναι το δεύτερο σημαντικότερο προσόν σε έναν εργοδότη, αμέσως μετά τη δυνατότητα ανέλιξης. Ακολουθούν τα ικανοποιητικά πακέτα παροχών (36%), μεταξύ των οποίων οι συντάξεις και η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.

Δίνουν σημασία στη διαφορετικότητα, την ισότητα και την ενσωμάτωση
Πάνω από τα τέσσερα πέμπτα των γυναικών της χιλιετίας στις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες (87%) δηλώνουν ότι η πολιτική ενός εργοδότη ως προς τη διαφορετικότητα, την ισότητα και την απουσία αποκλεισμών και διακρίσεων είναι σημαντική όταν επιλέγουν αν θα εργαστούν για αυτόν. Εντούτοις, το 61% αυτών δηλώνει ότι ο εργοδότης τους δεν κάνει αρκετά για να ενθαρρύνει τη διαφορετικότητα (στον ασφαλιστικό κλάδο το ποσοστό αυτό είναι ακόμη υψηλότερο, στο 64%), και το 73% πιστεύει ότι οι εταιρείες χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, ενώ μιλούν για διαφορετικότητα, οι ευκαιρίες που παρέχουν δεν είναι για όλους ίσες (80% στον ασφαλιστικό κλάδο). Οι μισές γυναίκες πιστεύουν μάλιστα πως η επαγγελματική ανέλιξη μεροληπτεί υπέρ των ανδρών.

Θέλουν ευελιξία
Το 30% των γυναικών της γενιάς της χιλιετίας στις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες αναφέρει τις ευέλικτες εργασιακές ρυθμίσεις ως δελεαστικές, ενώ σχεδόν όλες θεωρούν σημαντική την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής. Ωστόσο, περισσότερες από τις μισές (53%) πιστεύουν ότι θα ήταν αρνητικές οι συνέπειες για τη σταδιοδρομία τους αν επωφελούνταν από τα προγράμματα ευελιξίας και εξισορρόπησης επαγγελματικής και προσωπικής ζωής.

Επιδιώκουν διεθνή σταδιοδρομία
Περισσότερα από τα δύο τρίτα των γυναικών της γενιάς της χιλιετίας (68%) θα ήθελαν να εργαστούν εκτός της πατρίδας τους και σε ποσοστό 55% πιστεύουν ότι πρέπει να αποκτήσουν διεθνή εμπειρία για να προχωρήσουν στη σταδιοδρομία τους. Το 22%, όμως, αισθάνεται πως οι ευκαιρίες που δίνονται στις γυναίκες να αναλάβουν διεθνείς θέσεις εργασίας είναι λιγότερες σε σύγκριση με τους άνδρες.