News

Χρηματοδοτήσεις για εκδηλώσεις Διεθνούς Δικτύωσης μέσω του ΙΠΕ

24 March, 2015

Με στόχο την ενθάρρυνση συμμετοχής κυπριακών φορέων σε διεθνείς εκδηλώσεις δικτύωσης το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ) θα διαθέσει προϋπολογισμό ύψους €30.000 στο πλαίσιο της Δράσης «Συμμετοχή σε Εκδήλωση Δικτύωσης» με εφάπαξ ποσό χρηματοδότησης €900 για κάθε συμμετέχοντα.

Βασική επιδίωξη της συγκεκριμένης δράσης είναι: η ανάπτυξη δικτύωσης και δημιουργίας καναλιών μεταφοράς γνώσης και τεχνολογίας, η ανάπτυξη συνεργασίας για συμμετοχή σε διεθνή προγράμματα, η ενίσχυση των ευκαιριών αξιοποίησης των αποτελεσμάτων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας που παράγονται στην Κύπρο και η προώθηση της επιχειρηματικής συνεργασίας με φορείς του εξωτερικού σε θέματα τεχνολογίας και καινοτομίας.

Η Πρόσκληση απευθύνεται σε ερευνητικούς και ακαδημαϊκούς οργανισμούς, επιχειρήσεις καθώς και κοινωφελείς οργανισμούς που έχουν την έδρα τους στην Κυπριακή Δημοκρατία και οι οποίοι επιθυμούν να συμμετάσχουν σε Εκδηλώσεις Διεθνούς Δικτύωσης που διοργανώνονται, κατά κύριο λόγο, στο πλαίσιο ευρωπαϊκών προγραμμάτων που συμμετέχει ή διαχειρίζεται το Ίδρυμα, όπως είναι το Δίκτυο Enterprise Europe Network και το Πρόγραμμα ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020.
Οι Εκδηλώσεις Διεθνούς Δικτύωσης που θα καλύπτει η εν λόγω Πρόσκληση, βρίσκονται αναρτημένες στον ιστοχώρο του Ιδρύματος στη διεύθυνση www.research.org.cy, ενώ ο σχετικός κατάλογος θα ανανεώνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα. Οι αιτήσεις πρέπει να υποβάλλονται τουλάχιστον 15 μέρες πριν από την προγραμματιζόμενη Εκδήλωση, σύμφωνα με τους όρους, κανονισμούς και προϋποθέσεις που περιγράφονται στην Πρόσκληση της Δράσης.


Το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ) αποτελεί τον εθνικό φορέα, αρμόδιο για την υποστήριξη και προώθηση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας στην Κύπρο. Η υλοποίηση της αποστολής του επιτυγχάνεται μέσα από το σχεδιασμό και τη διαχείριση προγραμμάτων επιχορήγησης ερευνητικών έργων και καινοτομικών δραστηριοτήτων, σε συνδυασμό με την υποστήριξη της ένταξης κυπρίων ερευνητών σε ερευνητικές δραστηριότητες στον ευρωπαϊκό και διεθνή χώρο.