News

Το πακέτο Γιούγκερ για τα κέρδη των εταιρειών και όχι τις ανάγκες της κοινωνίας

18 March, 2015

Του Νεοκλή Συλικιώτη

Το πολυδιαφημιζόμενο επενδυτικό πακέτο Γιούγκερ παρουσιάστηκε ως η απάντηση στην κρίση και αποτέλεσε μια από τις σημαντικότερες δεσμεύσεις της νέας Κομισιόν. Ακούσαμε πολλά. Βαρύγδουπες εξαγγελίες €315δις, υποσχέσεις για ανάπτυξη, δεσμεύσεις για ευημερία. Στην πραγματικότητα όμως πρόκειται για συνέχιση των ίδιων πολιτικών που οδήγησαν στην κρίση που βιώνουμε σήμερα.

Όπως αποδεικνύεται από την ίδια την ανακοίνωση της Κομισιόν για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ), αυτό που επιδιώκεται είναι η επανάληψη των συνταγών λιτότητας, απορρύθμισης της εργασίας και του κοινωνικού κράτους, μια σειρά επενδυτικών προτάσεων που το μόνο που θα επιφέρουν είναι περαιτέρω κέρδη στις μεγάλες επιχειρήσεις.
Υποσχέθηκαν να δώσουν λεφτά για επενδύσεις! Στην πραγματικότητα όμως δεν πρόκειται για νέα χρήματα αλλά αξιοποίηση υφιστάμενων κονδυλίων της ΕΕ με σκοπό την προσέλκυση ιδιωτικών επενδύσεων μέσω της μόχλευσης. Θα πάρουν €2 δις από μη χρησιμοποιηθέντα κεφάλαια του κοινοτικού προϋπολογισμό, €3,3 δις από το πρόγραμμα Συνδέοντας την Ευρώπη και €2,7 δις, από το πρόγραμμα Ορίζοντας 2020. Επίσης θα δοθούν €5 δις από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων καθώς και μέρος των κονδυλίων που τα κράτη μέλη σκόπευαν να δαπανήσουν για εθνικές επενδύσεις.

Υποσχέθηκαν νέες επενδύσεις! Εν τούτοις το ΕΤΣΕ σε μεγάλο βαθμό περιέχει ήδη προγραμματισμένες επενδύσεις των κρατών μελών, οι οποίες τώρα θα προωθηθούν με ιδιωτική χρηματοδότηση. Έτσι επί της ουσίας είμαστε μάρτυρες της ιδιωτικοποίησης των υφιστάμενων εθνικών προγραμμάτων για δημόσιες επενδύσεις, η οποία πραγματοποιείται δια της πλαγίας οδού.
Μας είπαν πως οι επενδύσεις θα εξυπηρετούν τις ανάγκες της κοινωνίας! Εν τούτοις με τον πρωταγωνιστικό ρόλο που δίνεται στα μεγάλα ιδιωτικά κεφάλαια, τα συμφέροντα των ιδιωτικών μονοπωλίων θα εδραιωθούν περαιτέρω στον τομέα των μεταφορών, της ενέργειας, ακόμη και των
δημόσιων υπηρεσιών. Έπειτα αυτό που κάνει το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων ιδιαίτερα «ελκυστικό» για τους ιδιώτες είναι το γεγονός ότι παρακινεί τα ιδιωτικά κεφάλαια να επενδύσουν χωρίς δικό τους ρίσκο αφού θα υπάρχει η δημόσια εγγύηση. Επιπρόσθετα, οι ιδιώτες επενδυτές θα παρέχουν τα κεφάλαιά τους μονάχα εάν θα έχουν ένα σημαντικό κέρδος.

Η ανάγκη λοιπόν να αυξάνεται το κέρδος θα έχει ως αποτέλεσμα οι χρηματοδοτούμενες επενδύσεις δημόσιων υποδομών να παρέχονται στους πολίτες έναντι μιας υψηλότερης τιμής, σε σχέση με την τιμή που θα οριζόταν εάν το έργο είχε χρηματοδοτηθεί απευθείας από το κράτος. Δεδομένης της οικονομικής κρίσης είναι αμφίβολο αν το σχέδιο θα είναι επικερδές χωρίς ουσιαστική δημόσια επιδότηση.

Έτσι ενώ οι εγγυήσεις και οι απώλειες θα κοινωνικοποιούνται, το κέρδος θα ιδιωτικοποιείται.
Πώς θα προστατευτεί το δημόσιο συμφέρον όταν οι επενδύσεις που προωθούνται στοχεύουν σχεδόν αποκλειστικά στην κερδοφορία των μεγάλων εταιρειών;
Ποια μέτρα θα ληφθούν ώστε οι ΜμΕς και οι πολύ μικρές επιχειρήσεις να μην περιθωριοποιηθούν περαιτέρω;
Ποια εγγύηση υπάρχει ότι τα €2,7 δις που θα αποκοπούν από το πρόγραμμα Ορίζοντας 2020 θα επενδυθούν όντως για την Έρευνα και Καινοτομία με σκοπό να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες των ανθρώπων και της κοινωνίας;
Καμία απάντηση. Επικρατεί σιγή ιχθύος.

Η λογική στην οποία στηρίζεται το ΕΤΣΕ και ο τρόπος που θα λειτουργεί φανερώνουν πως πρόκειται για συνέχιση των γνωστών νεοφιλελεύθερων πολιτικών που πρεσβεύει η πολιτική ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού κόμματος, οι Φιλελεύθεροι και οι Σοσιαλδημοκράτες.
Το ΑΚΕΛ μαζί με την ομάδα της Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αριστεράς αντιτίθενται στις πολιτικές αυτές που όχι μόνο δεν βοηθούν την ΕΕ να εξέλθει από την ύφεση, αλλά συμβάλουν στην ενίσχυση της φτώχειας, της ανεργίας, του ξηλώματος του κοινωνικού κράτους και των ανισοτήτων. Για την Αριστερά, αυτό που επείγει είναι να απαλλαγούν οι λαοί από τις μνημονιακές πολιτικές και να δοθεί ώθηση στην πραγματική οικονομία κυρίως μέσω της ενίσχυσης των δημόσιων επενδύσεων. Αυτό αναμένουμε και από την Κυπριακή
Κυβέρνηση. Να πάψει να προωθεί τις μνημονιακές πολιτικές σκληρής λιτότητας και να προωθήσει μια κοινωνική και αναπτυξιακή πολιτική.

* Ευρωβουλευτής, Μέλος του Πολιτικού Γραφείου ΑΚΕΛ