News

Ανάπτυξη και γραφειοκρατία δεν πάνε μαζί

24 August, 2015

Tου Χριστόδουλου Αγκαστινιώτη, Πρόεδρος του Κυπριακού Οργανισμού Προώθησης Επενδύσεων (CIPA)


Επαληθεύοντας τη ρήση του Δαρβίνου, ότι δεν είναι το ισχυρότερο από τα είδη που επιβιώνει, ούτε το πιο έξυπνο, αλλά το πιο δεκτικό στις αλλαγές, η χώρα μας έχει μπει για τα καλά σε μια περίοδο επανα-προσδιορισμού των προτεραιοτήτων της.

Επιδιώκοντας την επιβίωσή της σε ένα διεθνές περιβάλλον με έντονο ανταγωνισμό, φαίνεται να γυρίζει σελίδα, θέτοντας τις βάσεις για ένα βελτιωμένο και διαφοροποιημένο οικονομικό μοντέλο με πιο γερά θεμέλια και περισσότερη αξιοπιστία και ευελιξία. Ένα οικονομικό μοντέλο που θα λειτουργήσει καταλυτικά στις προσπάθειες για διασφάλιση της βιώσιμης ανάπτυξης και ευημερίας.

Ως αποτέλεσμα των δραστικών μέτρων που λήφθηκαν, τα ποσοστά ανεργίας έχουν σταθεροποιηθεί και η Κύπρος καταγράφει ξανά θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης. Αυτό αντανακλάται τόσο στον αριθμό όσο και στο μέγεθος των ξένων επενδύσεων που έχει προσελκύσει τους τελευταίους δώδεκα μήνες, σε όλους τους αναπτυξιακούς τομείς της οικονομίας.

Η αναθέρμανση του ενδιαφέροντος που παρατηρείται από διεθνείς επενδυτές ερμηνεύεται ως ψήφος εμπιστοσύνης στις προοπτικές της κυπριακής οικονομίας. Αλλά και ως επιβράβευση για τις συνεχείς και συλλογικές προσπάθειες που καταβάλλονται για αποκατάσταση της φήμης της Κύπρου ως ελκυστικού επενδυτικού προορισμού.

Ωστόσο, οι θετικές ενδείξεις και η αισιοδοξία των επενδυτών για την πορεία της οικονομίας, όπως καταγράφεται και μέσα από πρόσφατη έρευνα που διενήργησε ο CIPA, δεν είναι αρκετές. Η ψήφος αυτή χρειάζεται να επισφραγιστεί με έργα και πράξεις που να αποδεικνύουν την ισχυρή βούλησή μας να καταστήσουμε τη χώρα πραγματικά φιλόξενη για τις ξένες επενδύσεις.

Τώρα είναι η ώρα να προχωρήσουμε με βούληση και αποφασιστικότητα στην αντιμετώπιση των παθογενειών του παρόντος οικονομικού συστήματος που λειτουργούν αποτρεπτικά για τους επενδυτές, θέτουν εμπόδια στην ανάπτυξη, και ως εκ τούτου υποθάλπουν την βιωσιμότητα της οικονομίας της χώρας.

Απαιτείται, συνεπώς, προσήλωση στον στόχο για δημιουργία ενός φιλικού επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Ενός περιβάλλοντος που να λειτουργεί στο πλαίσιο της διαφάνειας, απαλλαγμένο από γραφειοκρατικές δυσλειτουργίες, χρονοβόρες διαδικασίες αδειοδότησης και άλλες αναχρονιστικές παθογένειες που δυσχεραίνουν την επενδυτική διαδικασία.

Είναι, εξάλλου, αντιληπτό, ότι καθήκον μιας κρατικής μηχανής είναι όχι μόνο να παρέχει κίνητρα και ευκαιρίες, αλλά και να δημιουργεί το κατάλληλο πλαίσιο, εντός του οποίου οι επιχειρήσεις θα μπορούν να αναπτύσσονται και να μεγιστοποιούν την απόδοσή τους.

Με γνώμονα την προσέλκυση επενδύσεων που θα διανοίξουν τον δρόμο προς την πολυπόθητη ανάπτυξη, η πολιτεία πρέπει να είναι σε θέση να μπορεί να αφουγκράζεται τις ανάγκες των επενδυτών και να προσαρμόζεται σε αυτές με αμεσότητα και αποτελεσματικότητα.

Η επιτακτικότητα υιοθέτησης στρατηγικών μεταρρυθμίσεων με στόχο την απλοποίηση των διαδικασιών και την πάταξη της γραφειοκρατίας διαφαίνεται και μέσα από την Έκθεσης της Διεθνούς Τράπεζας «Doing Business Report 2015». Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έκθεσης, η Κύπρος καταλαμβάνει την 64η θέση, ανάμεσα σε 189 χώρες παγκοσμίως, στο κριτήριο αξιολόγησης που αφορά τον βαθμό ευκολίας για την έναρξη εργασιών και λειτουργία μίας επιχείρησης στη χώρα.

Ο έντονος διεθνής ανταγωνισμός για προσέλκυση επενδυτικών κεφαλαίων που αναζητούν ευκαιρίες σε διεθνές επίπεδο, επιβάλλει την ανανέωση του παρόντος ρυθμιστικού πλαισίου, ούτως ώστε να καταστεί μοντέρνο, ευέλικτο και φιλικό προς τον επιχειρηματικό κόσμο.

Σε αυτή την ευρύτερη πορεία αναγέννησης της κυπριακής οικονομίας, προϋπόθεση για επιτυχία είναι η χάραξη και εφαρμογή μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής που θα κατευθύνει τις συλλογικές μας ενέργειες στους τομείς που πρέπει να τύχουν μεταρρυθμίσεων. Με φάρο ένα πραγματιστικό, καθοδηγητικό πλαίσιο και τον κατάλληλο προγραμματισμό, όλοι μαζί μπορούμε να συμπράξουμε για να γίνουν οι αναγκαίες προσαρμογές, που θα αλλάξουν οριστικά την πλεύση της χώρας μας, οδηγώντας την προς ένα λαμπρότερο μέλλον.

Ως CIPA, επιμένουμε ότι η προσέλκυση ξένων επενδύσεων αποτελεί ίσως τη μόνη ρεαλιστική διέξοδο για να πετύχουμε τον στόχο μας για επίτευξη βιώσιμης οικονομική ανάπτυξης και ευημερίας Για να δημιουργήσουμε νέες θέσεις εργασίας, να αντλήσουμε τεχνογνωσία και να αποκομίσουμε ευρύτερο αναπτυξιακό όφελος.

Είμαστε πεπεισμένοι ότι η Κύπρος μπορεί να καταστεί ένα υψηλής ποιότητας ανταγωνιστικό κέντρο επενδύσεων, φτάνει να επιδείξουμε την απαιτούμενη θέληση και αποτελεσματικότητα και να καταβάλουμε την απαιτούμενη συλλογική προσπάθεια για αλλαγή νοοτροπίας και προσανατολισμού, μέσα από πράξεις που θα αποδεικνύουν στο επενδυτικό κοινό την αφοσίωσή μας στην επίτευξη του κοινού αυτού οράματος.