News

Προτάσεις για πάταξη της γραφειοκρατίας και βελτίωση του επιχειρηματικού κλίματος

19 December, 2014

Σε τρεις πυλώνες οι προτάσεις του Συνδέσμου Μεγάλων Αναπτύξεων

Tου Ανδρέα Δημητριάδη

Έχει επανειλημμένα αναφερθεί ότι σε μία περίοδο που έχουμε περισσότερη ανάγκη από ποτέ τις σοβαρές ξένες επενδύσεις, η λήψη όλων των απαραιτήτων μέτρων που θα συντείνουν στη μείωση της γραφειοκρατίας, την απλοποίηση και επιτάχυνση των διαδικασιών για τη δημιουργία ενός πιο φιλικού επιχειρηματικού κλίματος, είναι απαραίτητη.

Οι προτάσεις του Συνδέσμου Μεγάλων Αναπτύξεων, προς επίτευξη του πιο πάνω στόχου βασίζονται σε τρεις πυλώνες:

1. Απλοποίηση γραφειοκρατικών διαδικασιών για την αδειοδότηση έργων
Σε πολλές περιπτώσεις οι γραφειοκρατικές δυσλειτουργίες και οι επαχθείς όροι οδήγησαν ξένους επενδυτές να αναζητούν άλλους, πιο φιλικούς προς την επιχειρηματικότητα, προορισμούς. Ο Σύνδεσμος προτείνει:
• Δημιουργία Φορέα/Task Force που να λειτουργεί οριζόντια μεταξύ των διαφόρων υπουργείων και κυβερνητικών τμημάτων που σχετίζονται με την αδειοδότηση των μεγάλων αναπτυξιακών έργων.
• Αποφυγή διπλών διαδικασιών για την έκδοση πολεοδομικών αδειών και αδειών οικοδομής. Επιβάλλεται να υπάρξει καλύτερος συντονισμός μεταξύ των Αρχών Αδειοδότησης ώστε να αποφεύγεται η επανάληψη των διαδικασιών. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί, σε σημαντικό βαθμό, με την επέκταση του θεσμού του αυτοελέγχου σε όλες τις αναπτύξεις δίνοντας μεγαλύτερη εξουσία στους ιδιώτες μελετητές.
• Εισαγωγή του θεσμού Προκαταρκτικής Πολεοδομικής Άδειας (Outline Planning Permission) που θα καλύπτει θέματα που αφορούν την σύνθεση των αναπτύξεων και την καταλληλότητα της χωροθέτησης. Ένας θεσμός που εφαρμόζεται με επιτυχία στο Ηνωμένο Βασίλειο.
• Θεσμοθέτηση κοινών συντονιστικών συνεδριάσεων ή συναντήσεων μεταξύ των αρμόδιων κυβερνητικών τμημάτων, με στόχο την επιτάχυνση των διαδικασιών που σχετίζονται με τις μεγάλες αναπτύξεις. Έχει δημοσιευτεί ότι στην περίπτωση της φημολογούμενης επένδυσης στη Γεροσκήπου ακολουθείται το συγκεκριμένο μοντέλο στις διαδικασίες αδειοδότησης. Εάν τα δημοσιεύματα ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, τότε η συγκεκριμένη πρακτική που ακολουθείται μπορεί να αφήσει πίσω της ένα θετικό προηγούμενο.

2. Σχέδια Ανάπτυξης / Κίνητρα
Τα αναπτυξιακά κίνητρα (για γήπεδα γκολφ και σύνθετες αναπτύξεις) που έχουν δοθεί από την παρούσα κυβέρνηση είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Ωστόσο, διαπιστώνεται κωλυσιεργία από πλευράς των κυβερνητικών υπηρεσιών όταν πρόκειται να εφαρμόσουν τις αποφάσεις της κυβέρνησης. Δίδονται διαφορετικές ερμηνείες και επιβάλλονται όροι που ουσιαστικά εξουδετερώνουν ή μειώνουν σε σημαντικό βαθμό τα όποια κίνητρα έχουν δοθεί. Ο Σύνδεσμος Μεγάλων Αναπτύξεων κατέθεσε συγκεκριμένες εισηγήσεις για βελτίωση της Πολιτικής που αφορά τις μεγάλες σύνθετες αναπτύξεις στην Ύπαιθρο. Μεταξύ άλλων προτείνει:
• Περιορισμό των δύο στρατηγικών χρήσεων σε μία, ώστε τα έργα να καθίστανται βιώσιμα. Κάθε στρατηγική χρήση χρειάζεται εξειδικευμένη τεχνογνωσία, μεγάλα κεφάλαια, χρόνο και την υλοποίηση να μην είναι εξασφαλισμένη. Η απαίτηση για δύο στρατηγικές χρήσεις καθιστά τα έργα μη οικονομικά βιώσιμα και μη υλοποιήσιμα.
• Κατάργηση της επικαρπίας -ή τουλάχιστον περιορισμός της- η οποία επενεργεί αποτρεπτικά στις προσπάθειες εξεύρεσης επενδυτών και χρηματοδότησης των προγραμματισμένων έργων.

3. Σύνθεση Πολεοδομικών και Άλλων Αρμόδιων Συμβουλίων
Η εκπροσώπηση του επιχειρηματικού κόσμου στα αρμόδια Συμβούλια και Επιτροπές, όπως το Πολεοδομικό Συμβούλιο, οι Επιτροπές Περιβάλλοντος και το Συμβούλιο Παρεκκλίσεων είναι κεφαλαιώδους σημασίας, ώστε να λαμβάνεται υπόψη και η άποψη των επιχειρηματιών. Η εκπροσώπηση δεν χρειάζεται να γίνεται κατ ανάγκην από επιχειρηματίες αλλά και από επιστήμονες που θα προτείνει το ΚΕΒΕ.

Ο ανταγωνισμός διεθνώς είναι έντονος. Δεν έχουμε την πολυτέλεια να απομακρύνουμε επενδυτές, ούτε να βάζουμε εμπόδια στην αναπτυξιακή προοπτική της χώρας. Πρέπει να αυξήσουμε ταχύτητα, να εκσυγχρονίσουμε δομές και πρακτικές. Χρειάζεται αποφασιστικότητα και διάθεση για αλλαγή. Για να επιστρέψουμε σε αναπτυξιακή πορεία και για να επιβιώσουμε στο διεθνές περιβάλλον.


*Ο Ανδρέας Δημητριάδης είναι Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και Εκπρόσωπος Τύπου του Συνδέσμου Μεγάλων Αναπτύξεων